Oefenen voor de amn-toets

Rekenen - niveau 3F

Home


1. Leonard gaat deze trampoline (zie afbeelding) ingraven.
Hij maakt een gat van 1 m diep, waar de trampoline precies in past.
De bovenkant van de trampoline heeft een oppervlakte van 8 m2.
Hoeveel volle kruiwagens met grond worden er uitgegraven? kruiwagens

2. 26 - 3 x 7 + 4 =

3. Ineke verdienst € 400, - per maand. Ze krijgt € 80,- eindejaarsuitkering.
Ayden verdient € 320, - per maand. Procentueelgezien krijgt hij een even grote eindejaarsuitkering.
Hoe groot is de eindejaarsuitkering van Ayden? euro.
Gebruik geen euroteken in je antwoord.

4. 4,8 - ... = 2,63
Welk getal moet op de stippen staan?
Gebruik een komma en geen punt in je antwoord.

5. Een zwemmer zwemt 55 seconden over 100 meter.
Wat is zijn gemiddelde snelheid in kilometer per uur?
Rond af op één decimaal.
km/uur.
Gebruik een komma en geen punt in je antwoord.