Eindtoets/Doorstroomtoets

Oefenen voor de Eindtoets (schooljaar 2022-2023) of voor de AMN-doorstroomtoets (schooljaar 2023-2024):


Begrijpend lezen

Rekenen

Spelling

Werkwoorden

Leestekens

Verder oefenen

Verder lezen over de doorstroomtoets

  
  
  
  
Grote Rekenboek
Overzicht
 
Grote Rekenboek
Oefenboek
 
Grote Taalboek
Overzicht
 
Grote Taalboek
Oefenboek
 
Oefenmaterialen
AMN-toets